Hur fungerar organisationsnummer

På samma sätt som ett personnummer fungerar som en identitetsbeteckning på personer tilldelas juridiska personer (företag, bolag, föreningar och vissa organisationer) et organisationsnummer för identifiering.

 

Organisationsnummer infördes 1975 och är unikt för Sverige. 

 

Bakgrunden för att man införde organisationsnummer är att underlätta informationsflödet mellan en juridisk person och myndigheterna.

 

Et organisationsnummer tilldelas när man startar ett företag av den myndighet som registrerar företaget. 

Oftast är detta bolagsverket, men också skatteverket, kammarkollegiet och Lantmäteriet gör detta.

 

Skatteverket har tillsynen över tilldelningen av organisationsnummer, och för ett centralt register över samtliga tilldelade organisationsnummer i hela landet.

 

I likhet med ett personnummer består ett organisationsnummer av tio siffror, och är byggt upp på samma sätt.Man kallar den första siffran i ett organisationsnummer för “gruppnummer”.

 

Detta anger under vilken bolagsform eller juridisk form den juridiska personen hör hemma under. Man kan använda den första siffran i organisationsnummret för att tyda företagets juridiska form:

  • Stat, kommun och landsting inleds med 2.
  • Aktiebolag inleds med 5.
  • Ekonomisk förening inleds med 7.
  • Stiftelse eller ideell förening inleds med 8.
  • Handelsbolag eller kommanditbolag inleds med 9.

Organisationsnummer – enskild firma

 

Om man har en enskild firma är man inte att anse som en juridisk person, och hur organisationsnummer fungerar då är att det  blir det samma som den enskilda näringsidkarens personnummer. 

 

Det innebär att innehavaren blir personligt ansvarig för företagets alla åtaganden, plikter och skulder.

 

Samtidigt skall ett företags organisationsnummer alltid framkomma tydligt på alla fakturor och bilag.


Momsregistreringsnummer

 

Företagets organisationsnummer ligger också till grund för dets momsregistreringsnummer.

Driver man företag där man säljer momspliktiga varor eller tjänster måste man måste man registrera sig för moms.

Momssatserna varierar beroende på vilken typ av vara eller tjänst man köper.

Normalt sett ligger momsen på 25% av produktens värde.

Dock, för vissa varor gäller 12% (restaurang – och cateringtjänster, livsmedel, försäljning av konstverk samt camping och rumsuthyrning) eller 6% (Tidningar, böcker, broschyrer, persontransporter, vissa entréavgifter samt biblioteks-idrott-och museiverksamhet).

Som företagare är du pliktig att lägga till moms på dina varor och tjänster.

Likaså, driver du enskild firma skall du lägga till moms på all försäljning. Denna betalar du senare in till staten, varje räkenskapsår.

Skall du starta en enskild firma registrerar du dig för moms samtidigt som du registrerar din F-skatt.

Man kan befrias från moms det första räkenskapsåret där som du beräknar att din omsättning kommer vara under 30 000 kr exklusive moms. 

Detta är helt frivilligt. momsbefriade företag kan  dock inte göra avdrag för ingående moms i momsdeklarationen. 

Skulle däremot omsättningen bli högre än 30 000 kr exklusive moms skall detta deklareras.

För den första momsdeklarationen deklareras den delen av inkomsten som överskrider 30 000 kr.

 

Vid EU-handel/utländska företag.

Om du gör affärer med företag inom EU gäller andra momsregler. Först och främst skall du alltid ange företagets VAT-nummer (Detsamma som momsregistreringsnummer) tydligt på alla fakturor.

Ditt VAT-nummer kan du hitta på ditt registerutdrag.

Om man säljer eller bedriver export av varor utanför EU är detta momsfritt. Däremot får man momsen återbetald för alla dom utgifter företaget haft.I andra EU-länder kan utseendet på momsregistreringsnumret variera. 

Dock kommer det alltid att börja med den aktuella landskoden samt vara baserat på de organisationsnummer som finns i landet.

Det blir också allt mer vanligare för länder utanför EU att använda momsregistreringsnummer.

När man bedriver internationell handel gäller följande momsregler:

  • Köper du varor eller tjänster från en momsregistrerad säljare inom EU skall du själv beräkna och betala svensk moms i momsdeklarationen. Där som säljaren inte är momsregistrerad skall du inte betala moms.
  • Säljer du varor eller tjänster till en momsregistrerad köpare i ett annat EU-land är det köparen som redovisar moms i sitt land. Där som köparen inte har ett VAT-nummer lägger du på svensk moms på fakturan. 

Driver du e-handel eller webbförsäljning till privatpersoner eller företag och säljer varor till annat EU land över 100 000 kr/år efter 1 juli (redovisas och rapporteras i efterhand). 

För övriga gäller samma momsregler som förut. Det vill säga momsfritt för handel till annat EU land och övriga världen som har registrerat bolag och VAT-nr. 

Till privatpersoner är det momspliktigt.

 

Summering.

I denna artikel har vi gett en kort sammanfattning av vad organisationsnummer är, och hur det relaterar till skatt, moms och handel. Inom Sverige och internationellt.

Så det återstår bara att säga att vi hoppas du har fått lite mer förståelse för hur organisationsnummer fungerar, och att du kan dra nytta av informationen när du väljer att starta eget.

Se till att du sätter dig in i dom gälande skatteregler, och skulle du känna dig osäker är det ingen skam i att ta hjälp av någon som faktiskt har kunskap på området och kan ge dig den vägledning du behöver för att med trygghet hantera ditt företags ekonomi.