Lootboxes – gambling eller ej

Det finns en pågående debatt kring så kallade lootboxes och om dessa ska betraktas som gambling eller inte och om in-game loot boxes uppmuntrar och leder in barn och unga på hasardspelande. Loot-lådor och andra lotteri- eller casinoliknande inslag i datorspel har uppmärksammats, särskilt på grund av dess likhet med spel om pengar. Frågan som ställs är alltså om dett ska bör klassificeras om från datorspel till gambling. Det finns två läger bland experterna, om det finns en naturlig koppling från lootboxes till casinospel, men många är överrens om att saken behöver undersökas närmare innan några regleringar införs.

I Sverige gjorde Konsumentverket på uppdrag av Regeringen en utredning och kartläggning kring detta redan 2019. De kom bland annat fram till att:

”Sambandet mellan loot-lådor eller lotteri- och kasinoliknande inslag i datorspel och spel om pengar, problemspelande och ekonomiska problem är oklart. Det finns studier som tyder på ett visst samband, men forskningen är för begränsad för mer generella och definitiva slutsatser.

Loot-lådor och andra lotteri- eller kasinoliknande inslag i datorspel kan, under vissa förutsättningar, omfattas av spellagen och annan konsumentskyddande lagstiftning.”

Vissa spel kan alltså komma att klassas mer som lotteri eller casino och kommer då precis som tradtionella onlinecasinon regleras av svenska staten, och då betyder det att vissa spel inte kommer att kunna spelas i Sverige av barn eller ungdomar och att det kommer att dyka på lösningar precis som med casinon utan licens, som till exempel dessa i denna aktuella lista med casino utan svensk licens 2021, att man som spelare får spela på sajter som inte marknadsför sig mot Sverige men ändå erbjuder dig som svensk spelare att spela där.

Vad är en lootbox?

En lootbox är en möjlighet i ett spel där spelaren kan köpa saker, som till exempel vapen eller resurser, digitalt i spelet. Detta kan ske med både riktiga pengar eller så kallat ”in game-currency” men i slutändan brukar det ändå på något sätt handla om pengar du faktiskt satt in i spelet. I vissa spel erbjuds även möjligheten att göra byten eller sälja dessa digitala saker till andra spelare. Från att ha varit mer ovanligt så finns nu detta numera i nästan alla mobil- och datorspel, det har blivit mainstream och hittas i alla stora spel, som till exempel FIFA och Fortnite.Även bland spelare finns det delade åsikter kring detta, då det i många spel är ett måste att betala för att kunna ta sig vidare i spelet.

Nya studier om kopplingen loot boxes – gambling

Enligt färska studier gjorde av två universitet i Storbrittaninen  under 2021 så framgår det att det finns en tydlig koppling. De har bland annat kunna fastställa att:

  • Av de 93% av barn som spelar datasoek så har upp till 40% öppnat loot boxes.
  • Runt 5% av spelarna genererar större delen av sin in-game revenue från dessa lootlådor.
  • 12 av 13 studier på ämnet visar en tydlig koppling till spelproblematik.
  • Unga män är det med störst sannolijet att köpa och använda loot-lådor och det är ung ålder och låg utbldning som korrelerar med ett ökat användande.
  • Många spel använder olika knep för att locka till köp, till exempel tidnedräknare som tydligt visar att du kommer missa en riktig bra deal eller limiterade items i spelet.